Privacybeleid

1. Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. Wie zijn wij?

U leest op dit moment de privacyverklaring van Boschypaling. Boschypaling is gespecialiseerd in ambachtelijk gerookte visspecialiteiten en aanverwante artikelen. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Boschypaling verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat hiermee gebeurt en hoe u zelf uw wensen rondom deze gegevens kunt aangeven. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Boschypaling, neem dan gerust contact op! info@boschypaling.nl |06 301 597 73 |Kleipettenlaan 96 |2231 BN | Rijnsburg.

3. Gegevens

Boschypaling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Boschypaling verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boschypaling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Boschypaling. Wij lichten deze graag toe.

4.1 Uw bestelling

Wij verwerken uw gegevens zodat wij uw bestelling en betaling kunnen afhandelen. Zo gebruiken wij ook uw telefoonnummer en e-mailadres om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en de dienst af te leveren. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

4.2 Het versturen van nieuwsbrieven

Boschypaling stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Boschypaling. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

4.3 Contact opnemen

Uw gegevens zullen worden verzameld wanneer u contact opneemt met Boschypaling via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om vraag te kunnen beantwoorden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag.

4.4 Analytics

De website van Boschypaling verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om in contact te komen met potentiële relaties.

Doormiddel van Analytics analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Boschypaling volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

5. Ontvangers

De gegevens die Boschypaling ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

5.1 Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

5.2 VPSHosting

De e-mail van Boschypaling wordt gehost bij VPSHosting. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van VPSHosting. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij VPSHosting. Gegevens die u achterlaat op de website van Boschypaling zijn op de servers van VPSHosting opgeslagen.

5.3 Mollie Payments

Boschypaling maakt voor de verwerking van online betalingen gebruik van de diensten van Mollie Payments. Als u een bestelling plaatst via het bestelformulier op www.boschypaling.nl en dit vervolgens online afrekent, dan gebruikt Mollie Payments uw gegevens om de betaling met uw bank tot stand te brengen en Boschypaling vervolgens te informeren over de status van uw betaling.

5.4 Cookies & vergelijkbare technieken

Boschypaling gebruikt technische, functionele, tracking en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Boschypaling gebruikt 4 soorten cookies:

 • De noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en mogen wij volgens de wet direct op uw apparaat opslaan voor het gebruik van de website.
 • De statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.
 • De voorkeur-cookies helpen om uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.
 • De marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaan. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wilt u meer toelichting?

6. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Boschypaling, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

6.1 Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u dit wenst via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@boschypaling.nl.

6.2. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Boschypaling via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

6.3 Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

6.4 Persoonsgevens

Boschypaling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 7 jaar voor persoonsgegevens of langer wanneer dit noodzakelijk is.

7. Beveiliging

7.1 Opslag

Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Boschypaling of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Boschypaling. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

7.2 SSL Certificaat

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Boschypaling privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

7.3 Delen van persoonsgegevens met derden

Boschypaling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boschypaling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Uw rechten

8.1. Recht op inzage

U heeft ten alle tijden recht om uw gegevens op te vragen die bij Boschypaling vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Boschypaling. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.

8.2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn deze veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectifieren door Boschypaling. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

8.3. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Boschypaling zijn opgeslagen indien u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Boschypaling al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

8.4 Recht op wissen van gegevens

Wenst u niet langer dat uw gegevens bij Boschypaling vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

8.5 Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vindt dat Boschypaling niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

8.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wenst u niet dat Boschypaling uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

8.7 Uw verzoek

Zoals in de eerder genoemde items vermeld, heeft u het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt dit verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boschypaling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het streven is om binnen 4 weken te reageren.